Kontakt telefoniczny do biura:
(82) 560 58 27
607 579 278


Znaki drogowe - wersja demo Aby pobrać wersję demo modułu ZNAKI DROGOWE wystarczy zalogować się na stronie.
Nowa strona firmy Lispus Witamy na nowej stronie www. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Poprawione pobieranie plików Z przyczyn od nas nie zależnych (ograniczenia serwera) pojawiały się problemy podczas pobierania plików. Problem został rozwiązany, przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Znaki drogowe - aktualizacja Aby pobrać aktualizację modułu ZNAKI DROGOWE prosimy przygotować nr licencji i zalogować się na stronie.

LT Extender

Jak to działa?


Jedną z najciekawszych cech aplikacji LT-Extender jest uaktywnienie zablokowanych komend, prawie wszystkich jakie różnią AutoCAD-a LT i pełna wersję. LT-Extender nie dokonuje żadnych zmian w aktywnych komendach. Są to oryginalne polecenia AutoCAD-a LT po prostu zablokowane przez Autodesk.

Polecenia do twojej dyspozycji


Cecha Opis
Zablokowane polecenia LT-Extender uaktywnia ponad 90 poleceń zablokowanych i niedostępnych w AutoCAD-zie LT
Interfejs ARX Wczytywanie i uruchamianie aplikacji ARX tak jak w pełnej wersji AutoCAD-a
Interfejs LISP Wczytywanie i uruchamianie aplikacji LISP tak jak w pełnej wersji AutoCAD-a
Polecenie "appload" Pozwala na wczytywanie i uruchamianie aplikacji ARX, LISP
Automatyczne ładowanie aplikacji Użytkownik może definiować listę ładowanych automatycznie aplikacji (LISP/ARX)
Automatyczne ładowanie pliku Acad.rx Wczytywanie tego pliku pozwala poprawnie uruchamiać aplikacje napisane dla pełnej wersji AutoCAD-a
Automatyczne ładowanie "Acad*.lsp" Wczytywanie tego pliku pozwala poprawnie uruchamiać aplikacje napisane dla pełnej wersji AutoCAD-a
Automatyczne ładowanie Menu - LISP Wczytywanie plików menu aplikacji LISP (*.mnl)
ExpressTools! Korzystaj z narzędzi ExpressTools w środowisku LT!
Aplikacje ARX "na żądanie" Wczytywanie aplikacji *.arx w trybie "DemandLoad"
LayerTools Narzędzie dostarczane bezpłatnie wraz z LT-Extender, pozwala efektywniej zarządzać warstwami

Aktywowanie poleceń AutoCAD-a


Grupa komend Polecenia
Atrybuty (Attributes) AttRedef, eAttrEdit, eAttExt
Bryły (ACIS) Cylinder, Torus, Box, Cone, Extrusion, Interface, Union, SolidEdit, Rotation, Section, Slice, AcisIn, AcisOut, StlOut, AmeConvert, SolDraw, SolView, SolProf
Rysowanie (Draw) 3dFace, Edge, 3dMesh, Tabsurf, EdgeSurf, RevSurf, Pface, Mline, MlEdit, MlStyle, Sketch, Trace
Mapy bitowe (Bitmaps) ImageAttach, ImageClip, ImageQuality, ImageAdjust, Transparency AdvancedClip
Oglądanie (Views) 3dOrbit, 3dcOrbit, 3dZoom, 3dZoomTransparent, 3dpan, 3dpanTransparent, 3dClip, 3dSwivel, 3dRender, 3dDistance, Camera
Operacje 3D (3D Operations) 3dArray, Rotate3d, Mirror3d, Align
Powierzchnie (...) Box, Wedge, Pyramid, Cone, Sphere, Dome, Dish, Torus
Rendering (Render) Render, Scene, Light, mat, matLib, Mapping, ShowMat, Background, Fog, LsNew, LsEdit, LsLib, Replay, ImageSave, 3dSout, 3dSin, Rpref, Stats
Różne (...) XClip, VpClip, QDim, DxBin, Load, Psin, Psout, PsFill, Shell, Compile, Hatch2Solids, Solids2Hatch
Rysowanie (Draw) 3dFace, Edge, 3dMesh, Tabsurf, EdgeSurf, RevSurf, Pface, Mline, MlEdit, MlStyle, Sketch, Trace
Specjalne Appload, Lisp

Pobierz pliki


Aby wczytać menu należy postępować według poniższej instrukcji.


  • Przekopiować załączony plik menu do folderu LT-Extende-a.
  • Uruchomić AutoCAD LT.
  • Korzystając z menu górnego wybrać "Tools -> Customize -> Menus", wskazać plik "LT-Extender-2K5PL.mns", i wczytać go.
    Menu górne LT-Extender-a zostanie wyświetlone.
  • Przy każdym następnym uruchomieniu LT-Extender automatycznie wczyta menu górne.
  • Jeżeli poprzednia wersja menu nie zostanie automatycznie usunięta, należy uruchomić powtórnie AutoCAD-a LT.

Zarejestruj


Po zainstalowaniu, LT-Extender jest uruchamiany w trybie demonstracyjnym - użytkownik może uruchomić program 200 razy bez ograniczeń, dzięki czemu można sprawdzić działanie aplikacji przed zakupem. Po wyczerpaniu limitu uruchomień wszystkie funkcje zostają zablokowane.


Aby ponownie uruchomić LT-Extender należy wprowadzić kody licencyjne. W chwili zakupu, otrzymacie od firmy od której otrzymałeś wersję demonstracyjną kod licencyjny w oparciu o wygenerowany przez program numer seryjny AutoCAD-a LT oraz kod programu. Po otrzymaniu kodu licencyjnego należy go wpisać w odpowiednie miejsce i ponownie uruchomić AutoCAD-a LT. Od tego momentu można legalnie uzywać program LT-Extender w celach komercyjnych bez żadnych ograniczeń. Dane o dokonanym przez Ciebie zakupie zostaną przekazane producentowi. Szczegółowe informacje o sposobie rejestrowania znajdziesz na stronie piątej instrukcji obsługi.

Uwagi


W przypadku odnalezienia błędu w module LT-Extender prosimy o informacje nt błędu wraz z opisem, ewentualnie można podpiąć rysunek DWG do e-maila. Na błędy postaramy się odpowiedzieć. Opisy błędów proszę wysyłać na adres:

biuro@lispus.pl