Uwaga!!

Nr telefonu (82) 560 58 27 z powodu zmiany lokalizacji biura jest chwilowo niedostępny.
Operator sieci telefonicznej jest w trakcie przeniesienia usługi. O przywróceniu telefonu poinformujemy.

Kontakt telefoniczny do biura:
(82) 307 01 77
793 815 000


Znaki drogowe - aktualizacja Aby pobrać aktualizację modułu ZNAKI DROGOWE prosimy przygotować nr licencji i zalogować się na stronie.
Znaki drogowe - wersja demo Aby pobrać wersję demo modułu ZNAKI DROGOWE wystarczy zalogować się na stronie.
Poprawione pobieranie plików Z przyczyn od nas nie zależnych (ograniczenia serwera) pojawiały się problemy podczas pobierania plików. Problem został rozwiązany, przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Nowa strona firmy Lispus Witamy na nowej stronie www. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Analiza napełnienia rowów.


Moduł który poniżej przedstawiamy służyć będzie drogowcom (i nie tylko) do weryfikacji doboru rowów wzdłuż dróg.

Niniejszy moduł służy do wyliczania parametrów napełnienia rowów w zależności od parametrów rowu oraz natężeń deszczu miarodajnego. Na podstawie programu sprawdzimy możliwe napełnienie rowu. Dow yboru mamy rów trójkątny, trapezowy, muldowy.
W zależności od wyboru typu rowu można zobaczyć sposób obliczeń (metodą iteracji) oraz zobaczyć to na wykresie zbiorczym.

Program jest w fazie rozwojowej w której w dalszym etapie dodane zostaną moduły związane z wyliczeniami napełnień przepustów, oraz moduł wyliczający światło przepustów wykonując przy tym niezbędne obliczenia hydrauliczono - hydrologiczne.

Uwaga!
W module domyślnie założono błąd iteracji ε na poziomie 1%. W większości przypadków bedą pojawiać się konkretne wyliczenia, jednakże gdy nagle podczas obliczeń pojawią się wartości 0.00, proszę zwiększyć parametr ε nawet do 5%. Przy takich wartościach błędu ε=Qi/Q,sub>m, wysokość napełnienia koryta rowu będzie się różnić od 3-5cm.


Obliczanie napełnienia w rowach otwartych
Szerokość dna cieku / Promień dna rowu muldowego bd=[m]
Nachylenie skarpy Lewej/prawej mL 1:
mP 1:
Współczynnik szorstkości koryta cieku nd= [m^(-1/3)*s]
Spadek podłużny cieku id= [%]
Przepływ miarodajny Qm= [m^3/s]
Maksymalna głębokość rowu hmax= [m]
Krok iteracji Δh= [m]
Przerwij iteracje gdy błąd ε< [%]
Typ rowu

Licznik: 44582.


wersja 111229. (c) LISPUS 2000-2011