Kontakt telefoniczny do biura:
(82) 560 58 27
607 579 278


Znaki drogowe - wersja demo Aby pobrać wersję demo modułu ZNAKI DROGOWE wystarczy zalogować się na stronie.
Nowa strona firmy Lispus Witamy na nowej stronie www. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Poprawione pobieranie plików Z przyczyn od nas nie zależnych (ograniczenia serwera) pojawiały się problemy podczas pobierania plików. Problem został rozwiązany, przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Znaki drogowe - aktualizacja Aby pobrać aktualizację modułu ZNAKI DROGOWE prosimy przygotować nr licencji i zalogować się na stronie.

Oferta

W ramach działalności projektowej biura wykonanie:


 • Koncepcje programowe,
 • przebudowy dróg, ulic, parkingów, placów manewrowych w fazie projektów budowlanych, wykonawczych,
 • Projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu (wykonujemy je przy pomocy Naszego autorskiego oprogramowania ZNAKI DROGOWE,
 • Projekty sygnalizacji świetlnych (stałoczasowe, akomodacyjne),
 • Projekty geotechniczne, (badania laboratoryjne gruntu, nawierzchni),
 • Analizy ruchu (wraz z pomiarami ruchu na skrzyżowaniach, przekrojach drogi),
 • Raporty oddziaływania na środowisko,
 • Studia wykonalności,
 • Przedmiary robót wraz z kosztorysami inwestorskimi,
 • Sporządzanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,
 • Zbiorcze zestawienia kosztów inwestycji.

wykonujemy także zadania projektowe występujące przy projektach branży drogowej:


 • Numeryczne mapy do celów projektowych,
 • Projekty podziałów działek,
 • Mury oporowe,
 • Projekty branży zieleni,
 • Projekty sieci teletechnicznych,
 • Projekty oświetlenia dróg, skrzyżowań,
 • Projekty inżynierskie, (przepusty, mosty),
 • Projekty odwodnienia dróg (kanalizacji deszczowej),
 • Projekty sieci elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych,
 • Projekty sieci sanitarnej (przebudowy sieci gazowej, wodociągowej, c.o.),
 • Projekty ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przepusty dla zwierząt),

Dodatkowo wykoujemy także inne roboty:


 • Pozyskanie map (wektoryzacja, kalibracja),
 • Przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację inwestycji,
 • Przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Ponadto wykonujemy także badania ugięć nawierzchni belką Benkelmana.