Kontakt telefoniczny do biura:
(82) 560 58 27
607 579 278


Znaki drogowe - wersja demo Aby pobrać wersję demo modułu ZNAKI DROGOWE wystarczy zalogować się na stronie.
Nowa strona firmy Lispus Witamy na nowej stronie www. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Poprawione pobieranie plików Z przyczyn od nas nie zależnych (ograniczenia serwera) pojawiały się problemy podczas pobierania plików. Problem został rozwiązany, przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Znaki drogowe - aktualizacja Aby pobrać aktualizację modułu ZNAKI DROGOWE prosimy przygotować nr licencji i zalogować się na stronie.

Znaki drogowe

Program wspomagający proces projektowania organizacji ruchu stworzony na potrzeby projektantów inżynierii ruchu. Program zawiera odpowiednio zaprojektowane okna dialogowe, przez co praca z programem jest łatwa i zrozumiała. Program pozwala na wstawianie dowolnych znaków drogowych pionowych i poziomych. Program zgodny jest z Załącznikami do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Projekt ZNAKI DROGOWE jest doskonałym narzędziem dla:


 • administracji drogowej,
 • projektantów w branży inżynierii ruchu,
 • firm wykonawczych (do projektów tymczasowej organizacji ruchu na budowie),
 • zakładów produkcji znaków drogowych.

Wymagania


Moduł ZNAKI DROGOWE pracuje w środowisku AutoCAD-a 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006 oraz w AutoCAD LT 2000, 2004, 2005. W przypadku pracy w AutoCAD LT dodatkowo potrzebny jest moduł LT-Extender.

znaki drogowe pionowe

Oznakowanie pionowe


Program ZNAKI DROGOWE powstał w oparciu o graficzne ikony i okna dialogowe, dzięki którym możliwa jest łatwa orientacja w programie.
Z menu głównego wybieramy z listy znaki do wstawienia. Możemy wstawić na jednym słupku do 4 znaków dowolnej kategorii. Znaki pionowe podzielone są na trzy kategorie:


 • instniejące,
 • projektowane,
 • likwidowane.

W zależności od kategorii znaku wyróżnikiem jest kolor odnośnika wraz z tarczą znaku. Każdy znak nietypowy (np. znaki kierunku i miejscowości, znaku uzupełniające) posiada włąsne menu graficzne. Okna dialogowe do poszczególnych znaków dostosowane są do informacji zawartych na znakach. Tworząc tablice kierunku i miejscowości posługujemy się specjalnie przygotowanym menu, rysując znak w skali 1:1, przy zachowaniu parametrów opisu zgodnych z załącznikami do Rozporządzenia. Podczas rysowania elementów na tarczy znaku automatycznie i na bieżąco wymiarowany jest znak. Po zaprojektowaniu znaku zapisujemy go jako oddzielny plik DWG, który później dołączymy do projektu.

znaki drogowe poziome

Oznakowanie poziome


Oznakowanie poziome w programie podzielono na cztery rodzaje (wg załączników do rozporządzenia):


 • podłużne,
 • strzałki,
 • poprzeczne,
 • uzupełniające.

W oknie głównym mamy możliwość ustalenia kategorii oznakowania zaznaczając odpowiednią kategorię:


 • intniejące,
 • projektowane,
 • likwidowane,
 • tymczasowe.

Każdy z nich wstawiany jest na oddzielną warstwę. Elementy oznakowania mogą być rysowane poprzez kolor warstwy lub definując kolor bezpośrednio w programie. Do rysowania znaków poziomych potrzebna jest wcześniej narysowana oś konstrukcyjna znaku.

obmiar oznakowania

Obmiar oznakowania


Na każdym etapie rysowania znaków możemy ustalić obmiar oznakowania wybierając z menu opcję statystyki. Generujemy statystykę oznakowania pionowego w oparciu o wstawione programem znaki drogowe w podziale na znaki:


 • instniejące,
 • projektowane,
 • likwidowane.

Obmiar oznakowania możemy dokonać do pojedynczych sekcji rysunkowych lub do całego projektu.

Kilometracja oznakowania


Mając gotową zaprojektowaną organizację ruchu przystępujemy do kilometracji oznakowania. Uruchamiamy moduł KILOMETRACJA. Wybieramy oś konstrukcyjną drogi względem której będziemy wyliczać kilometraż. Podajemy kilometraż początkowy a następnie wskazujemy dowolne punkty (jeśli punkty będą poza osią drogi, w celu wyliczenia odległości zostaną zrzutowane na oś) do kiloemtracji. Wskazujemy punkt wstawienia opisu. Elementy tworzone są w oparciu o aktualne parametry AutoCAD-a (warstwy, kolory, styl tekstu). Przy kilometracji oznakowania mamy możłiwość ustalenia dokładności podawania wyniku.

pobierz plik

Tutaj możesz pobrać broszury reklamowe w pliku PDF. (Plik 280kB)